Gmach OPM
Siedziba OPM Biblioteka OPM

Stowarzyszenie Polskich Mikronacji
WprowadzenieAktualności Władze CzłonkowieHistoria Kontakt

Kalendarium :: Zjazdy OPM :: Forum Polskich Mikronacji :: Byłe Instytucje OPM

Trybunał Arbitrażowy

Trybunał Arbitrażowy miał za zadanie, na wniosek zainteresowanych stron, rozsądzać spory międzynarodowe przez mediację bądź arbitraż.

W skład TA wchodziło do 7 sędziów powoływanych na wniosek członków przez Sekretarza Generalnego, a także on sam, jako jego przewodniczący. Sędziowie byli zobowiązani cieszyć się nieposzlakowaną opinią oraz posiadać podstawową wiedzę prawniczą. Ponadto, spośród członków TA Sekretarz Generalny powoływał Zastępcę Przewodniczącego oraz Rzecznika Trybunału Arbitrażowego (który wchodził także w skład Sekretariatu OPM).

Na podstawie poprawek do rozdziału IV Karty Organizacji Polskich Mikronacji dotyczącego kwestii rozwiązywania sporów międzynarodowych, decyzją Zgromadzenia Ogólnego z dnia 27 maja 2011 roku - Trybunał Arbitrażowy został zlikwidowany. Na jego miejsce powołano nową Instytucję jaką jest Trybunał Sprawiedliwości.

Fundusz OPM

Fundusz OPM został utworzony z inicjatywy SG OPM, aby gromadzić i zarządzać środkami pieniężnymi przekazywanymi przez państwa w ramach ich systemów gospodarczych. Pieniądze te mogą służyć do wypłacania wynagrodzeń bądź nagród za usługi wykonywane dla OPM bądź za udział w inicjatywach przez Organizację prowadzonych. Fundusz jest zarządzany przez Sekretarza Generalnego, oraz Prezesa i Wiceprezesa Funduszu.

Z racji nieaktywności i nieprzydatności Funduszu, został on zlikwidowany 26 lipca 2011 r.

Licencja Creative Commons Valid HTML 4.01 Transitional