Gmach OPM
Siedziba OPM Biblioteka OPM

Stowarzyszenie Polskich Mikronacji
WprowadzenieAktualności Władze CzłonkowieHistoria Kontakt


Siedziba OPM mieści się na terenie przekazanym na ten cel przez Królestwo Scholandii i Księstwo Sarmacji, na terytorium wyspy Awara. Wyspa ta podzielona jest między te dwa państwa, które wspólnie zaproponowały wydzielenie terenu dla Organizacji. Ostatecznie propozycja ta wygrała głosowanie, w którym rywalizowała m.in. z ziemiami niczyimi w Wirtuazji (propozycja Dreamlandu) oraz z ziemiami dawnej Pięciopolski. Ostatecznie teren ten trafił w ręce Organizacji na mocy umów podpisanych przez Organizację z osobno obydwoma donatorami.

Siedziba składa się z kompleksu kilku budynków, z których największy nosi miano Gmachu Narodów i mieści w sobie niemal całość urzędów i instytucji Organizacji - wyjątkiem są tylko: Akademia Dyplomatyczna, położona w osobnym budynku w pobliżu Gmachu, oraz biblioteka Organizacji - mieszcz±ca się w Elderlandzkim mieście CroTown.

Około połowę terenu otrzymanego od Scholandii i Sarmacji obejmuje tereny rekreacyjne - konkretnie Park im. Krzysztofa Parkoły, wewnątrz którego znajduje się staw im. Jana Hidema Mauscha. Jest to uhonorowanie dwóch założycieli Forum Polskich Mikronacji - prekursora Organizacji.

Licencja Creative Commons Valid HTML 4.01 Transitional